Uitstekende prestaties op het gebied van duurzaamheid (energiebesparing, CO2 reductie, goed water- en afvalmanagement) zijn anno nu de voorwaarden voor gezond, bewust en succesvol ondernemen. In het ontwerp en de realisatie van The Modernist is BREEAM Excellent het uitgangspunt. BREEAM is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk ter wereld. BREEAM beoordeelt de ingelegde duurzaamheid van een gebouw en houdt dus rekening met alle mogelijke aspecten en factoren op het gebied van het fysieke gebouw, maar daarnaast ook het beheer en het gebruik ervan – hoe efficiënt en effectief is het gebouw in beheer van bijvoorbeeld energie en water.

 

MANAGEMENT

Niet alleen tijdens het ontwerp en de realisatie van The Modernist wordt actief gestuurd op een duurzaam gebouw, maar ook in de exploitatie fase. Zo worden op de bouwplaats zoveel mogelijk maatregelen getroffen om de milieu-impact van de bouwplaats te minimaliseren. Na ingebruikname worden de prestaties van gebouwgebonden installaties en de kwaliteit van het binnenklimaat continu gemonitord en geoptimaliseerd.

 

GEZONDHEID

The Modernist maakt zoveel mogelijk gebruik van natuurlijk licht en verse lucht in het gebouw. Dit maakt van The Modernist een gezond gebouw met een hoogwaardig comfort. Emissie van schadelijke stoffen wordt actief voorkomen door de juiste keuzes van materialen in en aan het gebouw.

 

ENERGIE

The Modernist wordt duurzaam verwarmd vanuit het warmtenet in Rotterdam. 100% van de benodigde warmte wordt geleverd vanuit het warmtenet, zodat fossiele bronnen niet benodigd zijn. De daken worden maximaal benut door PV-cellen voor de opwekking van duurzame elektriciteit. LED verlichting, aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling zorgen voor verdere reductie van het energieverbruik. Naast gebruik te maken van stadsverwarming wordt er gekoeld met behulp van een aansluiting op een nabij gelegen WKO installatie (bronnensysteem). Bij de productie van koude wordt gebruikt gemaakt van koud water uit de grond.

 

TRANSPORT

The Modernist ligt pal tegenover de ingang van het Centraal Station in Rotterdam en is dus met openbaar vervoer optimaal bereikbaar. Daarnaast worden op locatie ruime voorzieningen voor fietsers getroffen en zijn inpandig oplaadpunten voor elektrisch vervoer aanwezig.

 

WATER

Waterverbruik wordt zoveel mogelijk voorkomen door o.a. het toepassen van doorstroombegrenzers op alle tappunten. Waterbesparing door o.a. waterbesparende toiletten en urinoirs.

 

MATERIAAL

Bouwmaterialen hebben een duurzame herkomst. Zo is al het toegepaste hout voorzien van een FSC-keurmerk. In het kader van BREEAM worden alle materialen getoetst aan de milieu-impact en de schaduwkosten. De installatie is zo ontworpen dat aanpassingen aan de indeling van de kantoorverdiepingen eenvoudig is te realiseren (multi-tenant), zonder dat de installatie verwijderd moeten worden en opnieuw moeten worden aangebracht.

 

AFVAL

Tijdens de bouw worden afvalstoffen gescheiden en wordt zoveel mogelijk materiaal gerecycled. Ook ná ingebruikname wordt afval gescheiden ingezameld en afgevoerd. De verdiepingen zullen zonder inrichting worden opgeleverd zodat de toekomstige gebruiker zelf kan kiezen voor vloerbedekking en wandafwering.

 

VERVUILING

De emissie van schadelijke stoffen door het gebouw wordt zoveel mogelijk voorkomen. De geluidsuitstraling van het gebouw naar de omgeving voldoet aan de strenge eisen van BREEAM.

 

ECOLOGIE

In overleg met een ecoloog is gekeken naar de mogelijkheden om een plaats te bieden aan planten en dieren. In het ontwerp zijn nestkasten opgenomen voor de gierzwaluw, vleermuizen en een slechtvalk. Daarnaast is voorzien in een bijenhotel.

 

FACTS

 • Ambitie Breeam Excellent
 • Terrein oppervlakte (cf. NEN 25801) 0,37ha
 • Omvang project (cf. NEN 25801) 16.659,65 m² bvo
 • WARMTE
 • Verwachte energievraag 45 kWh/m² bvo
 • Verwacht verbruik duurzame energiebronnen 45 kWh/m² bvo
 • KOUDE
 • Verwachte energievraag 40 kWh/m² bvo
 • Verwacht verbruik duurzame energiebronnen 40 kWh/m² bvo
 • ELECTRICITEIT
 • Verwacht verbruik van elektriciteit 20 kWh/m² bvo
 • Verwacht verbruik van duurzame bronnen (PV extern) 7,86 kWh/m² bvo (131 MWh)
 • Verwacht verbruik van duurzame bronnen (PV op gebouw) 3,56 kWh/m² bvo (59 MWh)
 • Verwacht verbruik van duurzame bronnen (PV totaal) 11,42 kWh/m² bvo (190 MWh)